Zapalovacie sviečky

Aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, ale zapaľovacia sviečka, resp. celá zapaľovacia sústava, je taktiež jedným z veľmi dôležitých faktorov k dosiahnutiu zvýšeného výkonu motora.

Táto úprava patrí medzi najjednoduchšie. V dnešnej dobe existuje na trhu široká ponuka sviečok. V normálnej prevádzke, pre neupravené motory stačia predpísané sviečky pre daný typ motora. Vyššiu životnosť a zlepšenie technických parametrov motora môžete dosiahnuť montážou sviečok s elektródami z ušľachtilých kovov. Na tento účel sa vyrábajú rôzne typy sviečok s medenými, striebornými, iridiovým, platinovými ... elektródami. 

Taktiež počet elektród na sviečke ovplyvňuje kvalitu iskry. Na kvalite iskry záleží priamo spaľovanie zmesi.  V spaľovacom priestore zmes prehorieva od sviečky zhruba v kruhových plochách.

Tepelná hodnota zapaľovacej sviečky  znamená jej schopnosť odvádzať zo spaľovacieho priestoru teplo, o čom rozhoduje predovšetkým dĺžka špičky izolátora. „Studené“ sviečky (vyššia tepelná hodnota) majú túto schopnosť podstatne vyššiu ako sviečky „teplé“ a práve preto sa používajú pre viac namáhané športovo ladené motory.

Výrobcom odporúčanú tepelnú hodnotu nie je v prípade jednoduchších úprav potrebné meniť. Iba v prípade, že zásahy do motora zvýšia jeho tepelné namáhanie (napr. zvýšenie kompresného pomeru, zvýšenie plniaceho tlaku pri turbomotoroch ...), použijte sviečky s vyššou tepelnou hodnotou. Pokiaľ použijete "studenú" sviečku do sériového motora, v zásade sa nič nestane. Ak však naopak bude "teplá" sviečka v namáhanom motore, v lepšom prípade ju zničíte, v horšom poškodíte celý motor !!!