DREVENÉ UHLIE 3KG

Gril potreby

Drevené uhlie je vyrobené z tvrdých listnáčov (dub, buk) tradičnou technologiou pri konštantnej teplote vhodnéj pre kvalitnú karbonizáciu, je presiaté.