• MZ SR č. 143/2009
    MZ SR č. 143/2009

LEKÁRNIČKA

U nás v PREDAJI!

podľa platnej Vyhlášky MZ SR č. 143 / 2009.

 

 

 

Po 1. máji 2009 musí byť karta prvej pomoci?

Áno, je to povinnosť, ktorá vyplýva z vyhlášky a ministerstvo zdravotníctva odporúča občanom, aby kartu prvej pomoci využívali aj ako informačný materiál.

 

Na čo si treba dávať pozor pri kúpe novej autolekárničky?

Pri kúpe po 1. máji 2009 je potrebné skontrolovať, či je v zhode s vyhláškou MZ SR č. 143 /2009, či má vyhlásenie o zhode.

 

Kedy vstúpi Vyhláška MZ SR č. 143 / 2009 do platnosti?

Vyhláška nadobudla účinnosť 1. mája 2009.

 

Zdravotnícke pomôcky a kozmetické výrobky, ktoré sú obsahom lekárničky pre kategóriumotorových vozidielM1, N, T, C a Ps

C.1. Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu
1. rúško resuscitačné s ventilom, 1 ks
2. izotermická fólia 220 x 140 cm alebo 200 x 150 cm, 1 ks
3. 2 páry vyšetrovacích rukavíc, minimálna veľkosť L
4. utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, samostatne zabalené, 4 ks
5. nožnice určené pre zdravotníctvo, celokovové, so zaoblenými hrotmi, ostré,minimálna dĺžka 15 cm, 1 ks
6. zatváracie špendlíky s minimálnou dĺžkou 4 cm, 6 ks

C.2. Modul č. 2 – Malé rany, odreniny
1. náplasť s vankúšikom (rýchloobväz) 4 cm x 8 cm, 10 ks
2. tampóny s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom alebo utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom
na ošetrenie drobných rán, samostatne zabalené, 8 ks
3. gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 7,5 x 7,5 cm), 2 bal. á 5 ks
4. náplasť hladká textilná, 2,5 cm x 5 m, lepivosť minimálne 7N/25 mm, 1 ks

C.3. Modul č. 3 – Veľké rany, krvácanie, popáleniny
1. obväz hotový sterilný s kompresom, minimálna šírka obväzu 10 cm, minimálne rozmery kompresu
10 cm x 10 cm, minimálna dĺžka obväzu 120 cm, savosť kompresu minimálne 800 g/m2, 2 ks
2. gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 10 x 10 cm), 2 bal. á 5 ks
3. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 10 cm x 5 m, 1 ks
4. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 6 cm x 5 m, 1 ks
Strana 1120 Zbierka zákonov č. 143/2009 Čiastka 53

C.4. Modul č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov
1. elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 10 cm x 4 m, 2 ks
2. elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 6 cm x 4 m, 2 ks
3. trojrohá šatka textilná, rozmery najmenej 96 x 96 x 136 cm, 2 ks